Kort

Fransk politi blokkerte en grenseovergang i Nord-Italia for flyktninger. Den tyske-italienske grense ble satt under bevoktning pga G-7 møte, og er enda ikke åpnet. EU redistribusjon av migranter via kvotesystem er en død sild, og i Nord-Italia øker den politiske  tempraturen. Mange av flyktningene har tenkt seg til Storbritannia eller Sverige. The Independent.