Tavle

I en undersøkelse fra 2006 gikk det fram at 83 prosent av norske muslimer stemte på Arbeiderpartiet og SV.

Når den muslimske diasporaen i Norge stemmer på partier i hjemlandet, slår det derimot ganske annerledes ut. Dagbladet gjengir tall fra avisen Milliyet om stemmegivningen til tyrkere bosatt i Norge under det tyrkiske valget nylig.

Samlet stemte 52 prosent av dem på de regjerende islamistene i Rettferdighets- og utviklingspartiet (42,7 prosent) – et parti som de facto har alliert seg med IS – og på Nasjonalistbevegelsens parti (9,2 prosent).

Kan det være som påstått konspiratoriske konservative lenge har ant, at norske muslimer ikke stemmer sosialistisk fordi de virkelig tror på noen av idealene, men for å styrke sin egen gruppe kvantatitivt over tid, slik at de på et senere tidspunkt kan vise sin virkelige agenda, og på grunn av klientisme (velferdsgoder)?