Nettsiden muslimerstemmer motbeviser muligens påstandene om at «muslimer er en like sammensatt og mangfoldig gruppe som nordmenn». Her har en rekke moskeer, foreninger, imamer og aktivister gått sammen om å «veilede» muslimer til stortingsvalget. Dette er en litt annerledes valgomat enn hva vi vanligvis ser i avisene.

(Islam Nets logo er neppe tilfeldig plassert øverst og i midten, og på listen over imamer, så befinner de som ser mest liberale ut seg nederst. Vi skjønner tegninga.)

Nettsiden starter med siste stortingsvalg. Her ser vi at det er Arbeiderpartiet som får rundt to tredjedeler av stemmene. 2. generasjon muslimer stemte i litt større grad på Rødt og SV og litt mindre på Ap og Høyre. Dobbelt så mange stemte FrP, men dette er en forsvinnende liten gruppe.

Dette resultatet er ikke helt i tråd med hva de islamske lederne i Norge ønsker seg. Her må det litt påvirkning til. De forteller deg like godt hvilke saker som er viktig for deg som muslim i Norge. Hvis du er muslim, MDG-fan og glødende forkjemper for tog og vindmøller, se bort nå.

Etter denne innledningen følger en rekke spørsmål som de lærde mener er viktig for muslimer. For hvert spørsmål er alle de største partiene representert med sitt synspunkt. Det er lett å tenke seg at listen er satt opp i prioritert rekkefølge, med ritualer og bekledning som de viktigste punktene. Punkt 1. er «Vil forby bønne-/stillerom på skolen».

Her er det mye å gripe fatt i for andre også. Hvorfor har ikke de politiske partiene noen «klar posisjon» på spørsmål som vil forandre Norge til det ugjenkjennelige?

Listen med spørsmål er en oversikt over hva som er viktig for muslimer i Norge, i prioritert rekkefølge. Den burde vi bite oss merke i. Bekledning er nr. på listen etter bønn. De som mener at hijab-spørsmålet ikke er viktig, tar feil. Denne spørsmålsstillingen forteller oss mye om presset for barnehijab. Det er vi andre som «hindrer» det. MDG har ingen peiling på islam heller, omtrent som med klima, da.

Det er åtte spørsmål om hijab, to om niqab og ett om burkini. På spørsmål om niqab i det offentlige rom ville selv Taliban smile varmt. Det er kun FrP som vil forby dette. Her er det fritt frem.

Burde ikke de integreringsvennlige partiene ha noen formening om at skoleungdom blir sendt på koranskoler i utlandet?

Det er interessant at MDG, som stort sett ikke har noen «klar posisjon», er klare på at koranskoler med ekstreme holdninger skal få statsstøtte. Her burde flere av partiene revurdere sitt ståsted.

HRS er spesielt nevnt. Det viser at deres arbeid mot islamisering av Norge har effekt.

Etter 45 spørsmål kommer «muslimerstemmer» frem til resultatet, et resultat som allerede var fastlagt.

Dette er en litt annerledes valgomat som gir deg svaret på hvem du skal stemme på, uansett hva du måtte ha ment om de ulike spørsmålene:

Stem på Kristelig Folkeparti og hold deg langt unna Ap, Høyre og FrP.

Kristelig Folkeparti mener at de har mye til felles med islam, og de presser på for å importere flere muslimer til Norge. De burde kanskje skifte navn til Islamsk Folkeparti? De er så svake nå at de lett kan kuppes. Det kommer vel etter hvert. «Muslimerstemmer» sammenligner resultatet sitt med å spise muggent brød.

Når man stemmer på et parti så er ikke det synonymt med at man støtter det partiet. Mange stemmer på et parti fordi det konkrete partiet i deres øyne er bedre enn alternativene. Ta følgende eksempel til betraktning for å sette det på spissen:

Du er på et fly. Plutselig styrter flyet. Du våkner opp på en øde øy uten kommunikasjonsmidler tilgjengelig, og du er skrubbsulten. Hvis du ikke får i deg noe mat, risikerer du å ikke overleve. Det eneste du har tilgjengelig for å spise er en brødskive du har med deg fra flyturen. Den har begynt å mugne. I en normal omstendighet ville du ikke spist denne brødskiven, men du spiser den fordi alternativet er å sulte i hjel.

Det at du spiste denne brødskiven betyr ikke at du likte det. Det betyr bare at du foretrakk denne brødskiven over alternativet.

Når man stemmer på et parti med full visshet om at dette partiet har visse verdier og standpunkter som man anser som viktige, og som andre ikke har, så betyr ikke det at man er enig med alt partiet står for. Det betyr bare at man foretrekker dette partiet over alternativene.

Å stemme på et parti er altså ikke å støtte det. KrF er det mugne brødet, men som muslim bør du spise det og vente på bedre tider. KrFs iver for å gi alle religioner like stor verdi vil bane veien for deg.

Nå kan alle muslimer ta sine «rasjonelle og individuelle» valg. Så lenge premissene er satt fra de muslimske lederne og organisasjonene. Det er muslimske interesser som kommer først – for muslimer i Norge. Og også for en del av de norske partiene, ser det ut til.

Muslimstemmer.no

Kjøp «Et vaklende Europa» av Carl Schiøtz Wibye her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂