Kort

– Flyktninger er sårbare, sier politioverbetjent Svein Erik Molstad i PST. Samtidig har PST stoppet flere terrorister som utgir seg for å være flyktninger. Dagbladet

Viljen til å ta i mot flyktninger kan brått og brutalt bli nok en påminnelse om at også vi er sårbare. Hva hvis bare en villig person til å gjennomføre terror slipper igjennom grensen til Norge, og lykkes med sine planer?

– Flyktninger er det mest sårbare som finnes. Det er mennesker i den største nød, men vi besitter informasjon som viser at terrororganisasjoner forsøker å misbruke flyktninginstituttet som en del av en større plan, sier Molstad.

– PST intervjuer ikke og har ikke direkte kontakt med flyktningene, det gjør UDI. Vi sjekker informasjonen som flyktningene forteller, og gir deretter råd til UDI om hvem som eventuelt ikke bør få komme til Norge.

Selv om PST opplyser at de har stoppet flere islamske terrorister som har forsøkt å komme til Norge, kan ikke sikkerhetspolitiet garantere at andre terrorister har klart å få opphold i Norge.