Sakset/Fra hofta

Ragnar Ulstein var i Oslo i helgen for å bli tildelt Forsvarets hederskors, som tildeles mennesker som har gjort ««særlig fremragende virksomhet i eller for Forsvaret».

Ulstein er nå 95 år og et unikum: Linge-mann og historiker med en lang produksjon bak seg.

ragnar ulstein

I et intervju med Vårt Land publisert på frigjøringsdagen, forteller han om hvordan det var da freden kom: En utpusting, en ro som senket seg etter en lang kamp. Enkle handlinger som å heise flagget sa alt.

Selv var Ulstein leder for en gruppe på hele 500 mann som var forberedt på å forsvare infrastrukturen i Sogn, hvis tyskerne forsøkte seg på «Finnmarks-løsninger». Men det slapp de. Tyskerne opptrådte disiplinert og la ned våpnene.

Ulstein sier noe som de fleste kanskje ikke har tenkt over:

– Freden kom til oss som en gave, vi hadde ikke kjempet for den, sier han.

Han mener at Norge først og fremst kapitulerte, og at de fleste nordmenn ikke deltok i krig. Ulstein anslår at rundt 100.000 av rundt tre millioner nordmenn var aktivt med i motstanden.

Hva så med Norge av idag? Ulstein sier noe som også fikk NRK til å sitere ham i morgensendingen: Friheten er igjen truet. Av hva? Det henger sammen med innvandringen. Ulstein er en av de få krigsveteraner som tør å lufte sin bekymring offentlig. De fleste har valgt tausheten.

Når Vårt Lands Christian Nicolai Bjerke skal ta opp Ulsteins samfunnsengasjement, gjør han det med referanse til Ulsteins artiker på document.no:

 

Med tiden har det skyet over på Ulsteins himmel. Det har ført til at han på sine eldre dager har begynt å skrive for det innvandrings- og islamkritiske nettstedet Document.no.

– Den friheten vi opplevde 8. mai er mer uinnskrenket og åpen enn den vi har nå. Nå må vi faktisk ta hensyn, og vår frihet er kommet under press som vi ikke drømte om. Vi hører plutselig snakk om at det er fare for radikalisering av ungdommer i innvandringsgrupper, og det betyr ikke radikalisering i form av mer frihet, men tvert om, mindre. Det er opprør mot vår frihetsverdier.

– Mener du at vår frihet er truet av innvandring?

– Ja, den er under konstant trussel. Jeg er ikke så trygg på friheten vår i dag som jeg var i 1945. Spørsmålet er om vi klarer å hevde frihetsidealet vårt på en slik måte at det fenger der det nå ikke fenger.

Av dette kan man slutte flere ting: Ulsteins tanker er blitt lagt merke til, også stedet hvor han valgte å gjøre dem kjent. Med sitt navn kunne Ulstein sikkert fått inn artikler i den etablerte pressen, men han hadde måttet skrive med påholden penn.

Ulstein var modig som valgte å skrive for Document.no. Når han nå velger å stå ved denne forbindelsen i et jubileumsintervju er det noe som forplikter: Både vi som skriver og leserne bør tenke over at den plassen ikke er noe som kommer av seg selv. Det krever årvåkenhet og innsats å forsvare den.

Andre redaksjoner legger også merke til hvem Ulstein valgte å knytte seg til. De tenker også sitt, om hvorfor det ikke ble dem. Det ligger kanskje noe mellom linjene om at det burde det vært – som går tilbake på dem selv.

Når tema er trussel mot friheten er det enda større grunn til ettertanke. Fyller pressen sin rolle?

Ulstein representerer det seige, beskjedne norske, som ikke praler, men er fast overbevist og vet hva han står for og som er villig til å kjempe for det.

 

http://www.vl.no/reportasjer/reportasje/du-gamle-du-frie-1.356531