Mala Wang-Naveen skriver om serien #JegErNorsk, som Aftenposten nå har startet. Mikrofonen blir gitt til dem som Wang-Naveen først og fremst mener er modige. Dét er det minoritetsungdom som er. Wang-Naveen påpeker at det er ting å jobbe med i begge leirer, men det kommer tydelig frem at det kan være tøft å være nordmann av den gode gamle sorten også. Minoritetsungdom står frem og hater 17. mai og den nasjonalistiske stemningen som råder denne dagen. En annen føler seg fremmed der nordmenn er i majoritet.

Med fremmedkulturell bakgrunn er det greit å stå frem med hat rettet mot vår nasjonaldag, og at man føler seg fremmed når nordmenn er i flertall. På mange måter får man inntrykk av at problemet med Det nye Norge er nordmennene.

Det er leit at det er så mange av oss her.

Det er lite som former og styrker en nasjonal identitet som krig. Trist nok er det noen som mener at innvandring og invasjon er to sider av samme sak, og blir derfor standhaftige til det farlige i sitt behov for å definere hva som er norske verdier.

Kanskje er det en sånn kobling som får Tara i #JegErNorsk til å hate den nasjonalistiske stemningen på
17. mai? Og er det derfor Morad føler seg fremmed der etniske nordmenn er i flertall? Er det derfor Aon blir irritert over kunnskapsløsheten når det gjelder islam?

Noen ting er ikke bra og er forkastelig behandling av mennesker.

Her opplevde hun at klassekamerater spurte om hun hadde stjålet sin egne merkeklær. Facebook-gruppen «Hold kjeft Sakshi» ble opprettet for å hetse henne. Hudfargen hennes passet ikke inn. Identiteten hennes passet ikke inn.

Pakkis og neger er ikke gangbare uttrykk lenger, men norsking er tydeligvis helt «innafor». Såpass må nok en majoritet finne seg i. Vi er jo tross alt 4 millioner nordmenn i en verden med 6 milliarder mennesker.

I en større reportasje i Aftenposten kommende lørdag har vi spurt minoritetsungdom om de har venner med etnisk norsk bakgrunn. Noen mener at forskjellene er for store. Andre savner norskingene i nabolaget.

 

http://ww.aftenposten.no/meninger/kommentarer/Alt-for-Norge-8007671.html