Innenriks

I Sandar kirke i Sandefjord sist søndag skulle flere barn døpes. Kirken var full av dåpsbarnas forventningsfulle og høytidsstemte familiemedlemmer. På bakerste rad satt imidlertid en mann som ikke hørte til menigheten. Han hadde vært tidlig ute. Han var klar.

Prost Øyvind Nordin hadde lagt merke til mannen.

– Da gudstjenesten begynte løp han fram til alteret og sa hvem han mener er den eneste rette Gud. Samtidig holdt han fram Koranen, forteller prosten, som var til stede under gudstjenesten.

Tør vi gjette at dette er prostens høflige omskrivning av «Allahu Akbar!»?

Både presten, kirketjeneren og prosten måtte gripe inn. Prosten tilbød ham en plass ved siden av seg. Alternativt måtte han forlate kirken. Prost Nordin fortalte mannen at man måtte vise respekt for ulike religiøse syn. Selv syntes ikke Nordin at det var så dramatisk, men tror at menigheten opplevde det som småskummelt med tanke på terrorhendelser i andre land.

Det tok en stund før mannen ble overtalt til å forlate kirken. Hverken prosten eller andre kirkeansatte hadde sett mannen tidligere.

En av fadderne som var tilstede sa hun var skjelven etter opplevelsen. De fleste får seg en støkk når noen begynner å rope høyt på Allah på de mest uventede steder. og hun hadde nok ikke forventet at hun skulle bli forsøkt konvertert til islam på en fredelig søndag morgen i en kirke i Sandefjord.

Hendelsen ble ikke politianmeldt.

Sandar_kirke

Sandar kirke – heldigvis hadde han bare med seg koranen.

Sandefjord Blad