NRKs aktivist-journalistikk avsløres når man sjekker nærmere hva som er omstendighetene for en hendelse. Ifølge Joar Hoel Larsen var utstillingen av Muhammed-karikaturer en provokasjon. Men provokasjonene strekker seg mye lenger tilbake.

Den første konferansen i januar het Stand with the Prophet. Den var en respons eller reaksjon på massakren på Charlie Hebdo-redaksjonen 7. januar, i Paris, der 12 mennesker ble drept. Som kjent var det en hevn for at Charlie Hebdo hadde drevet satire med Muhammed og islam, i likhet med alle andre religioner. Jihadistene angrep i Allahs navn og hevnet ham.

Da er det ganske spesielt å arrangere en konferanse som heter Stand with the Prophet, før de drepte er kommet i jorda.

Pamela Geller opplyste at de forsøkte å komme inn på konferansen, men ble nektet. Det var da logisk å lage en konferanse som forsvarte ytringsfriheten på samme måte som Charlie Hebdo.

At NRK velger å kalle dette en provokasjon sier mye om NRK og hvor statskringkasteren står.

At 145 amerikanske skribenter velger å boikotte tildelingen av en ytringsfrihetspris til Charlie Hebdo sier også noe om at kulturkrigen har tatt et ny og mer alvorlig dreining i USA, særlig fordi det er så mye i amerikanske utenriks- og sikkerhetspolitikk som berører forholdet til muslimer, og fordi ytringsfriheten angår kjernen i den amerikanske grunnloven.