Raymond Johansen (Ap) holdt en apell på Grorud samfunnshus 1. mai. Johansen mener at vi nordmenn må erkjenne hvor godt vi har det. I Norge har vi det fint, men det skal bli bedre.

Johansen påpekte at Norge har en plikt til å ta i mot flyktninger.

Han pratet om ukultur i Norge. Den går ut på at man prater om flyktninger som en gruppe, noe som skal være en form for avhumanisering. Derfor kan vi konkludere med at hvis man er human, så ser man hvert enkelt individ og dennes drømmer om et bedre liv – og sørger for at de kan bosette seg i Norge.

Raymond Johansens oppskrift på et bedre Norge er flere flyktninger til landet.

– 1. mai er en fantastisk mulighet til å vise internasjonal solidaritet. Vi må erkjenne at vi har det fint i Norge, og at vi skal jobbe for å få det enda bedre. Men like viktig er det å sette sin egen velstand i perspektiv. Det er grunnen til at jeg snakket om Syria og flyktningkatastrofen, sier Raymond Johansen, byrådslederkandidat for Arbeiderpartiet.

Han mener at Norge har plikt til å bistå og til å ta imot flykninger.

—-

Johansen tar samtidig et oppgjør med det han kaller en «ukultur» i det norske samfunnet.

– Det er en del usympatiske trekk i det norske samfunnet. Jeg opplever det som en avhumanisering. Man velger å se flyktningene som én gruppe, men dette er enkeltindivider med egne drømmer.

Arbeidernes dag er nå flyktningenes dag. Gleden over å ta i mot et stort antall flyktninger overgår muligens frykten for en ny abeidsmiljølov.

http://groruddalen.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=14307