Tavle

Et kjent ansikt i det som omtales som facebook-høyre, skriver på veggen sin at han opplevde å bli innkalt av ledelsen på skolen fordi en kollega ikke ville dele plass med ham pga hans meninger.

Tro det eller ei, men det var møte i ledelsen på skolen i dag fordi en lærer ikke ønsker å dele arbeidplass med meg. Jeg har feil oppfatning når det gjelder spørsmålet om syriske flyktninger.

Historien reiser mange spørsmål: Hvordan kan en ledelse i det hele tatt gjøre en sak av en lærers meninger privat? Det understrekes fra Utdanningsetaten i Oslo kommune at lærere har ytringsfrihet. I praksis er det annerledes.

DN har hatt flere oppslag om at varslere møter store vanskeligheter.

I Sverige har man et ord for dette: Åsiktskorridoren krymper. Dvs. rommet for avvikende meninger krymper. Det nedslående er at det ofte er de mest intolerante som får «bli», hvis de tilhører riktig side.