Nytt

Nok en båt, denne gangen med 300 flyktninger ombord, synker i Middelhavet, skriver Dagbladet. Nyheten kommer etter at så mye som 900 kan ha druknet natt til søndag. Torsdag druknet nærmere 50.

Migrant-crisis-in-Rhodes

Foto: Seilbåten som ble knust til pinneved i brenningene utenfor Rhodos. Her omkom «bare» tre. De fleste ble reddet i land.

Strømmen av båter til Europa blir bare kraftigere og kraftigere for hvert år som går. Én million er ventet å ta seg over Middelhavet i år. Det er over en tredobling siden i fjor.

Den innvandringsliberale linjen i Europa, sikret av en dumsnill humanitær lobby, har gjort et økende antall mennesker håpefulle (og hvem kan klandre dem?) om en fremtid på det gamle kontinentet. Resultatet er at stadig flere av dem kommer i båter, og at dødsfallene hoper seg opp.

Australias båtflyktninger

Problemstillingen er ikke ny: Australia stod for noen år siden overfor en nærmest identisk utfordring.

Under det australske arbeiderpartiets to regjeringsperioder omkom minst 1,200 båtflyktninger. Båtflyktningene kom i voksende bølger, med visshet om at de ville bli hjulpet over til Australia, der de så ville få sine søknader behandlet. Akkurat slik som det foregår i Europa i dag.

Siden slutten av 2013 har imidlertid null personer druknet i forsøk på å ta seg over til Australia. Norske medier, som rapporterte hyppig om katastrofetilstanden i de australske farvann, stilnet helt. Hva var det som hendte?

Enkel løsning

En ny høyrevridd regjering, ledet an av statsminister Tony Abbott, vedtok den 19. desember 2013 å styrke grensepatruljeringen, og å sende samtlige av båtflyktningene tilbake med umiddelbar virkning. Båtene sluttet derfor å komme. Effekten inntraff mer eller mindre over natten.

Databasen over dødsfall blant flyktninger til Australia kan bli funnet her. Det er verdt å merke seg de drastiske forskjellene før og etter Abbott-regjeringens innvandringspolitiske reformer ble ikraftsatt.

Løsningen på dagens situasjon i Middelhavet er med andre ord svært lett tilgjengelig, for enhver som er interessert i den.

Dessverre styres Europa av inkompetente, ignorante mennesker, ute av stand til å gjøre eller forstå noe så banalt som å kontrollere sine egne lands grenser, og uten mentale evner til å lære av en historisk parallell under to år tilbake i tid.

Forvent dermed enda flere såkalte humanitære tiltak, innrettet mot å hjelpe så mange av båtflyktningene som overhodet mulig til Europa, og som derigjennom vil bidra til en ytterligere forverring av katastrofen.