Innenriks

Svake norskferdigheter har vært en gjenganger ved flere skoler i Oslo. Mye av problematikken er barn som begynner på skolen uten å ha tilegnet seg tilstrekkelige norskkunnskaper. Dette har ikke gjort skolesituasjonen enkel. Situasjonen er vanlig i de mest multikulturelle bydelene.

Oslo-by/Aftenposten skriver nå at selv de  svakeste Osloskolene skårer bedre enn resultatene i andre store norske kommuner.

Hvis Oslo-bys artikkel er korrekt, så må det bety at det står dårlig til ved svært mange skoler i Norge.

Det er store skoleforskjeller internt i Oslo, men bydelene som kommer dårligst ut i hovedstaden gjør det likevel bedre enn flere store kommuner.

Det viser tabellene Aftenposten har satt opp etter å ha sett på resultatene til samtlige skoler i Oslo, fordelt dem på bydel og sammenlignet snittresultatet i lesing, engelsk og regning med de 14 største kommunene i Norge.

Mens Grorud ligger rundt landssnittet, havner Søndre Nordstrand over byer som Trondheim, Tromsø og Kristiansand.

 

http://www.osloby.no/nyheter/Sondre-Nordstrand-slar-Trondheim-pa-nasjonale-prover-7975808.html