Nytt

En atomavtale med Iran er ikke helt som en fiskeriavtale med Canada. De har riktignok til felles at partene må bli enige om detaljene og ratifisere det hele på hjemmebane, men i sistnevnte tilfelle opplever man neppe at den ene parten beskylder den andre offentlig for å være «djevelsk».

Hvorvidt det i praksis blir noe av den luftige avtalen mellom Vesten og Iran som ble inngått den 2. april, avhenger mye av ayatollah Ali Khamenei, som har siste ord i alle viktige saker i Iran. Innstillingen hans er inntil videre lunken:

In a live speech on Iranian state television, Khamenei said he neither backed nor rejected an interim accord reached between Iran and the powers last week. Its details would be decisive, he said, making his first comment on the framework deal.

Om noen som kjenner de siste 35-40 årenes historie skulle ha kommet i skade for å trekke den konklusjon at Iran er uvennlig innstilt til Israel og jøder, minner Khamenei – etter iransk standard på subtilt vis – om hvem som er den store Satan:

The publication of a U.S. fact sheet showing terms that were at variance with the Iranian view of the agreement showed «devilish» U.S. intentions, he said.

 

Al-Arabiya