Kort

I praksis er det ikke hemmelige valg i Sverige. Etter en klage må den svenske regjeringen svare EU-kommisjonen før 12 mai. Sveriges Radio