Svenskenes tidligere statsminister, Fredrik Reinfeldt, prater om all den ledige plassen som Sverige har til nye innbyggere.  Johan Westerholm, redaktør for Ledarsidorna.se ser noe helt annet. Kollapsen i asyl- og migrasjonspolitikken er her nå.

e23ed14f-9e67-4ca5-a645-b35098f7f056

Vi är framme vid stationen nu. Nu kommer det. Ducka.

Nyheten om att det idag saknas 15 000 boendeplatser i Migrationsverkets asylprocess kommer inte som någon större överraskning för någon som följd debatt en längre tid. Att Migrationsverket nu ”förtätar” upphandlade boenden kommer inte heller det som en överraskning. I vissa fall växlas anläggningar upp från 350 boenden till 650, en förtätning om nära 100 procent. Vidare är det ingen nyhet att denna förtätning i upphandlade boenden inte drabbar de kommuner som tar emot minst nyanlända – avtalen är i regel tecknade med operatörer i de kommuner som tagit emot flest.

—-

Kollapsen är här nu. 2015 kommer vara det år vi ser hur asyl- och migrationspolitiken kollapsar under trycket. Det enda jag egentligen undrar över är vad som händer först – ett större epidemiskt sjukdomsutbrott eller att någon faller offer för våld. Internt flyktingboendet eller genom en grannsamverkan som löpt amok. Vi kommer inte kunna skaka fram 15 000 sängar med dräglig standard under tak inom den tid vi har på oss, inte heller hinner vi dimensionera vare sig arbetsmarknad, skol- och utbildningsplatser, vård eller polisväsende för det som kommer. Vi har inte tiden längre. Den har vi förbrukat.

ledarsidorna.se