Medieundersøkelsen for 2015 viser at det er stigende oppslutning om ytringsfriheten, selv i de tilfeller der noen blir krenket. Andelen stiger fra 60 til 68 prosent.

Det bekrefter et inntrykk document.no har: Ute blant folk står ytringsfriheten sterkere enn den gjør blant mediefolk, akademikere og NGO’er.

Undersøkelsen, som skal presenteres under Nordiske Mediedager i mai, viser at flere nå støtter det mest radikale av to ytringsfrihetsstandpunktet.

I fjor sa 60 prosent av befolkningen seg enig i utsagnet «det er viktig at alle holdninger i samfunnet kommer fram, selv om det i enkelte tilfeller vil støte noen». I årets undersøkelse har dette tallet økt til 68 prosent.

Er det naturlig å bruke ordet «radikal» om oppslutning om det fundamentale grunnlaget for demokratiet? Det andre alternativet – at man skal ta hensyn til krenkede følelser – får ut fra denne sammenhengen betegnelsen «moderat». Det kan tenkes helt andre som «opportunistisk» eller «apologetisk». Det ville være betegnelser ut fra demokratisk sinnelag, men det er neppe karakteristikker oppdragsgiverne ville vedkjenne seg.

 IMG_6934                                                                           Blomster utenfor Krudttønden København tirsdag 17. februar. (foto: document)

 

At 93 prosent av redaktørene slutter opp om et kompromissløst forsvar for ytringsfriheten må kvalifiseres. Det er ofte et «ja, men»-standpunkt. Lytt f.eks. til VG-redaktør Torry Pedersens klare melding etter Charlie Hebdo: Vi må ha respekt for folks religion. Pedersens knefall var så ynkelig at selv VG-journalisten som intervjuer ham i VG-TV så forlegen ut.

Det er en underlig situasjon når redaktøren for det som en gang var Norges fremste tabloid ikke lenger står på lesernes side.

Samme uforklarlige bedehuspietisme finner vi hos professor i statsvitenskap Raino Malnes som mener vi ikke kan krenke i et flerkulturelt samfunn. Dette sier han etter to terroraksjoner rettet mot ytringsfriheten. Det vil si det samme som at terroristene får veto over hvem som får ytre seg.

Han tror ikke det er sunt for et flerkulturelt samfunn å strekke ytringsfriheten så langt som mulig, fordi det ofte fører til mer utskjelling i stedet for saklige meningsytringer.

– Det er ikke noe verdifullt å fremelske krenkelser, verken det å krenke eller det å leve med krenkelser, sier han.

Når folk går motsatt vei tyder det på at de har forstått hva som står på spill.

 

http://www.nrk.no/kultur/flere-apne-for-stotende-ytringer-etter-terror-1.12278868