En utilsiktet erkjennelse av Møtet Munch-Melgaard er at det er Munch som er grenseoverskridende, mens Melgaard er kjedelig kontroversiell, dvs. slett ikke. Munchs kunst viser noe som Melgaard ikke fatter. Men det gjør visst heller ikke Munch-museet og coteriet rundt Melgaard, skriver Paul Grøtvedt i Dagbladet.

I forhold til Munchs sårbare og angstfulle motiver er neppe Melgaard noen hestekur, slik enkelte antyder. For det er jo ikke Munch som trenger en kur, det er Melgaard. Sammenkoblingen av de to tyder da også på det, at Edvard Munch vil kaste lys over Bjarne Melgaard.

..

Derfor ville det vært interessant om noen hadde våget å teste Melgaards moteriktige billedretorikk i forhold til Munchs banebrytende og grenseoverskridende maleri. En slik parallellføring ville også gitt oss et mer edruelig blikk på Bjarne Melgaards kunst.

..

For den er tidsriktig, uappetittlig og kommersiell, klekket ut i en kontekst der alle verdier og normer er gått i oppløsning. Hvorfor ingen anmelder har våget å kaste et slikt kritisk blikk på Melgaards banale billedretorikk, er forståelig. For de lever jo i den samme relativiserte konteksten, og kan selvsagt ikke fatte verdiene og egenarten i Munchs kunst.

Grødtvedt skriver at hvis man hadde foretatt en slik sammenligning ville Melgaard falt gjennom:

Om en anmelder hadde tatt Munchs kunst på alvor, ville Melgaards visuelle retorikk og underlivstematikk umiddelbart blitt avslørt, og faglig forkastet.

Men dette er å kreve for mye av kuratorene og kunstmiljøet. De ville måtte bryte med sine egne forestillinger om kunst og normer. De lever av stadige normbrudd, nå også på kroppen og seksualitetens område. Områder som også er koblet til død, smerte og undertrykkelse. Hvis kunsten kun har overskridelse som mål er det ikke rart den beveger seg ut mot det marginale, avviket.

Der tidligere kulturer har definert noe som avvik og behandlet det deretter, gjør vi det motsatte: setter avviket på en pidestall, som kunst. Tilfellet Melgaard viser hvor langt det kan gå, og yttergrensen er neppe nådd.