Sakset/Fra hofta

Jostein Gripsrud, professor ved mediestudier ved Universitetet i Bergen, liker ikke at debattredaktør Hilde Sandvik er såpass dansk i hodet. Han vil forsikre seg om at norsk offentlighet forblir anstendig.

Norge skal unngå både den danske og den svenske grøfta. Begge deler er imaginære størrelser i Gripsruds univers. Han viser til svensk konsensus, uten å nevne prisen for den: sosial utstøtelse og fysisk vold. Hans karikatur av Danmark er avslørende: Han støtter seg på venstreaktivistiske Faklens gjengivelse av lederartikler fra danske aviser!

Gripsrud gidder ikke gjøre jobben med å lese selv. Han griper verktøyet som venstreaktivister leverer. Han er m.a.o ganske svensk i hodet.

Den anstendige vil gjerne kunne prale med å være bedre enn andre. Tilsviningen av Jyllands-Posten, Ekstrabladet og andre danske organer er derfor kjærkommen.

Men eksemplene som Gripsrud siterer er tatt ut av sin kontekst. Det er tydelig at Gripsrud ikke følger dansk debatt. Ellers ville han ikke sitert Faklen.

Holdningene til muslimske innvandrere har forblitt gruppestigmatiserende og aggressive i blant annet Jyllands-Posten helt til i dag. I avisens leder 23. april 2011 ble det for eksempel hevdet at «strømmen av innvandrere innen årtusindskiftet fortrinnsvis besto av bekvemmelighedsflygtninge fra Mellemøsten, som gjennom arrangerende og mere eller mindre tvangsprægede ægteskaber og familiesammenføringer er kommet til landet med det ene formål at isolere sig i gettoer og hæve offentlig understøttelse».

Gripsruds karakteristikk av Jyllands-Posten sier mer om ham selv enn det gjør om den danske avisen: Det er en annen tone i Danmark, og det har dype kulturelle røtter. Gripsrud nevner det ikke med ett ord. Han bruker det kun til å fremheve fortreffeligheten til norske opinionsdannere:

Ingen seriøse norske medier har noen gang uttrykt seg på lignende måte.

Europeiske land har nasjonale offentligheter med nasjonalt særpreg. Det er elementært. Men Gripsrud henger ut og dømmer dansker for å være uanstendige, uten å kunne noe om dansk debatt.

Det er for dumt, for kjedelig og platt.

Bergens Tidenes debattredaktør Hilde Sandvik skriver bok om dansk debatt.

Danmarks fortrinn er et motsetninger kommer tydeligere frem. Politikerne er like handlingslammet som i Norge, men Danmark har et antall skribenter som artikulerer hvor dyp krisen er. Jyllands-Postens lederartikler er et svakt ekko av dem. Avisen har de senere år blitt blekere, men glimter stundom til. At dette får folk som Gripsrud til å brekke seg, sier alt om dem.