Nytt

Hver tiende beste britiske arbeider forlater landet og blir erstattet med ukvalifisert arbeidskraft som innvandrer i stadig høyere antall. Ifølge University College London emigrerer de flinkeste britene. 300.000 i året. Ikke rart at all statistikk i Storbritannia fokuserer på netto migrasjon.  

En tidligere rapport fra 2012 utført av OECD konkluderte med at innvandrere til Storbritannia var høyt utdannet. Ja, halvparten hadde høy utdannelse. Men denne rapporten som sikkert passet bedre for politikerne har altså vist seg å ikke holde mål da University College London bestemte seg for å grave i tallmaterien. 

Storbritannia har de siste årene kunnet legge til 2,4 millioner innvandrere med lav eller ingen utdannelse. Dette senker den generelle levestandarden for hele befolkningen (unntatt de rike) for noen må subsidiere og utjevne forskjellen.

Og hvor forsvinner britene til?

utvandring

Australia har et poengbasert innvandringssystem. Her må man kvalifisere seg for å innvandre. Også for britene er det et nåløye.

David Cameron har ikke lykkes i å redusere innvandringen til Storbritannia. Han lovte å få tallene ned til «tens of thousands». Han er ikke engang i nærheten. Tvert imot. Pilen peker oppover, ikke nedover. 

Og det er slettes ikke uinteressant hvem som flytter ut og hvem som flytter inn. Enhver demograf (bortsett fra Hylland-Eriksen som ikke var sikker på om det var interessant, ihvertfall for Oslos del) burde interessere seg for hvem som enhver tid bor i landet.

boarder_3015675b

Hvem er det som tramper på min bro, ropte trollet. 

I Oslo ser vi allerede at endringer i demografien har fått store konsekvenser.  Produktivitetsveksten går ned, og Oslo ligger nå lavere enn landsgjennomsnittet. Les mer i vår tidligere artikkel: Oslo har landet laveste produktivitetsvekst.

The Telegraph