Nytt

Forfatteren Maria Navarro Skaranger forteller om oppveksten på Romsås. Hun telte aldri hvor mange nasjonaliteter det var i klassen. Det er akkurat dette vi ofte hører om de multikulturelle barna. De er «fargeblinde».

Det som gir status i det samme klasserommet er, nettopp, bakgrunn fra flest mulig land.

- For meg var det det normale. Jeg telte aldri hvor mange nasjonaliteter som var representert i klassen min på barneskolen, men husker at det var kult å være mest mulig multikulturell og komme fra flest mulig land. Var du norsk-pakistansk med en tante fra New Zealand, gjaldt det å trekke frem henne, for da ble du enda mer eksotisk.

Er det plass til nordmenn i Det nye Norge?

http://www.aftenposten.no/amagasinet/Blokkbokstaver-7879254.html