Innenriks

I Vårt Land den 29. januar kommenterer avisens journalist Berit Aalborg den engelske dokumentaren om Tysklands dødsleirer fra Andre verdenskrig som ble sendt på NRK 2 tirsdag kveld.

Berit Aalborg skriver blant annet at:

«I ettertid ser vi at sympatien med jødene på ingen måte var overdrevet. Hverken i Norge, Sverige eller andre europeiske land. … Med krigens groteske masseslakt i minnet, er det trist og skremmende at antisemittiske og rasistiske holdninger vokser fram i mange europeiske land i dag. Pegida er på frammarsj i flere land, og høyreradikale partier er større enn mange av oss liker å tenke på. 70 år etter Hitlers forsøk på å utrydde en hel folkegruppe og religiøs minoritet, er det trist at viljen i Europa er så stor til å stemple folkeslag og religiøse grupperinger.»

Pegida er altså våre nye nazister…

Berit Aalborg presterer å skrive en hel artikkel om det moderne jødehatet i Europa uten å nevne islam, uten å nevne at i løpet av få år er 12 jøder blitt drept av muslimer på det samme kontinentet og at det er dette Pegida advarer mot. Hun klarer å la være å skrive om at jøder flykter fra Malmø på grunn av hatet muslimske innvandrere tar med seg. Hun er kun opptatt av å anklage dem som peker på at islamsk innvandring bringer med seg tanker vi trodde vi hadde tatt et oppgjør med.

Pegida er et uttrykk for folks ønske om å beskytte europeiske verdier, verdier som inkluderer respekt også for jøder, og det er vanskelig å gjøre det uten å peke på dem som er vår tids største antisemitter. Men Berit Aalborg vil ikke høre på det. Hun er opptatt av at:

«Sanner (kommunalminister Jan Tore Sanner) ser alvoret i situasjonen. Men skal han evne å bidra til endring, må dette settes massivt på dagsorden i både skole og samfunn for øvrig. Samtidig må han ta tak i rasisme og avhumanisering som retter seg mot andre minoriteter i samfunnet, enten de er religiøse eller ei.»

Vårt Land er dermed mer opptatt av å beskytte overgriperne enn dem som vil forsvare friheten, og vi har nådd et bunnivå som det er vanskelig å forholde seg til. Når åpenbare sammenhenger oversees og overgripere forsvares, nærmer vi oss kjennetegnet på den religionen som Pegida advarer mot. Det er en fullstendig irrasjonell holdning til årsak og virkning, sannheten konstruerer en selv og samfunnsdebatten blir et teater uten reelt innhold.