Kort

Bakforsiden i Aftenposten tar for seg dagsaktuelle spørsmål. Dagens tema er terror.

Nesten alle storbyer i Europa er truet

Hvor omfattende er trusselen fra voldelige islamister?

Sikkerhetsmyndighetene i Europa anslår at flere tusen personer som sympatiserer med ekstreme islamister, kan utgjøre en sikkerhetsrisiko, sier terrorforsker Magnus Ranstorp ved den svenske forsvar

Les også

-
-
-
-
-
-
-

Les også