Nytt

Spania har skapt røre ved sitt ønske om å revidere Schengen. Alle de 27 medlemmene – inklusive Norge – møtes til et uformelt justiministermøte i slutten av januar. Men Anders Anundsen er usikker på om Norge støtter Spanias ønske om gjeninnføring av passkontroll. Arbeiderpartiet er mot.

Spain’s interior minister, Jorge Fernandez Diaz, earlier said he intended to call for changes to the Schengen treaty allowing border controls. His proposal for change was in order to limit the movements of Islamic fighters returning to Europe from the Middle East, AFP reports.

«We are going to back border controls and it is possible that as a consequence it will be necessary to modify the Schengen treaty,» he told the daily El Pais ahead of a ministerial meeting on the subject in Paris.

Statssekretær Hans Røsjorde i justis sier de vil tenke frem til januarmøtet. Men statsminister Solberg er lunken, for ikke å si skeptisk. Hun heller da mer mot Arbeiderpartiet og Anniken Huitfeldt som er mot grensekontroll og heller vil ha tettere etterretningssamarbeid.

Det virker som om det er motvilje mot å gjeninnføre grensekontroll fordi det kan rive med seg en strengere innvandringspolitikk. Etterretningssamarbeid er vel og bra, men det finnes ikke ressurser til å følge alle islamister, salafister og jihadister i Europa. Det er snakk om flere tusen bare i Tyskland. Dette bør og må politikerne vite. Så hvorfor gjentar de standpunkt som ikke er holdbare?

I stedet skjer det endringer innad i landene, slik som i Frankrike. Der viser oppslutningen om politiet og spesialstyrkene hva befolkningen ønsker.

Følgende scenarier kan tenkes:

Hvis Frankrike lykkes å forhindre nye angrep, kan den franske modellen bli regnet som en suksess.

Hvis andre land med en mykere linje opplever terror, vil det bli umulig for politikerne å motsette seg en fransk løsning.

Skulle Frankrike likevel oppleve nye angrep, kan motstanderne si militariseringen provoserte dem frem. Men det er ikke sikkert befolkningen er enig.

Pro-Schengen-fløyen vet at hvis grensekontroll gjeninnføres vil det være første skritt mot en strengere innvandringspolitikk.

De spiller et høyt spill.