Nytt

Det franske samholdet og felleskapet som president Hollande formaner til (gjelder ikke Front National) nådde ikke frem til klasseværelsene. Mange muslimske barn nektet å delta og erklærte seg til og med enige med jihadistene i at karikaturtegnerne «fikk som fortjent».

248C605700000578-0-image-a-7_1420832235440

Den 87-årige Asterix-tegneren Uderzo tok en pause fra pensjonisttilværelsen og uttrykte sin medfølelse slik bare han kan

 Dans une école élémentaire de Seine-Saint-Denis, pas moins de 80 % des élèves d’une classe ont refusé cette minute de silence.

På en barneskole i Seine-Saint-Denis (Paris), var det ikke færre enn 80% av elevene i en klasse som nektet å delta i minnestunden. Det ble også sagt at drapene var et komplott (iscenesatt av den franske staten?).

 À l’image de ce qui s’est joué sur les réseaux sociaux, avec des réactions de soutien aux terroristes, certains élèves ont aussi fait entendre leurs convictions. «Mais vous ne comprenez pas, le Prophète, ils n’auraient pas dû le dessiner (…). Il est au-dessus des hommes», a lancé une élève de sixième à son professeur.

I likhet med hva som utspiller seg på sosiale medier, med hensyn til reaksjonene på terroristene, var det enkelte elever som uttrykte sin overbevisning: «Men dere forstår ikke, profeten, han skulle ikke ha blitt tegnet, han er hevet over menneskene», sa en elev til sin lærer.

«Madame, c’est possible que je ne fasse pas la minute de silence? Je ne veux pas me recueillir pour des gens comme ça.»

«Frøken, er det mulig for meg å avstå fra ett minutts stillhet? Jeg vil ikke assosieres med slike mennesker.»

På en skole i Lille opplevde en lærer at en elev ropte ut «Je te bute à la kalach»(«jeg slår deg med Kalashnikoven») mens de andre overholdt ett minutts stillhet.

Dans un collège de Roubaix, un rassemblement de 400 élèves a été dominé par un «grand bourdonnement» et les réflexions de certains qui «ne comprenaient pas bien à quoi ça servait», rapporte un enseignant. Sur son compte Facebook, une prof narre la difficile journée de jeudi, expliquant vouloir demander sa mutation. Elle raconte avoir été accueillie à 8 heures par des «Moi j’suis pour ceux qui l’ont tué»…

På en skole i Roubaix ble forsamlingen av de 400 elevene dominert av en «summelyd» og noen refleksjoner som viste at de ikke forsto hva dette dreide seg om, sa en lærer. På Facebook skrev læreren at torsdag var en vanskelig dag og at hun har søkt om å bytte skole. Hun ble møtt klokken åtte med: «Jeg er for de som drepte ham»…

Det ulmer i Frankrike. Det blir ikke noe #I’llridewithyou her. De er forbi det stadiet. Også Uderzo viser at han er sint:

B65MsQGCQAIBrM3.jpg

Le Figaro

Le Monde rapporterer man om tilsvarende saker.