Nytt

Ifølge en rapport, som nylig er blitt overlevert den franske statsministeren Manuel Valls, er dagens utreiste IS-krigere bare fortroppen. Grunnleggeren av den franske SOS Rasisme, Malek Boutih, som nå er sosialistisk politiker, advarer mot den manglende samfunnstilhørigheten, avskyen for vestlige verdier (eller mangel på sådanne) og skriver i sin rapport at den økende islamismen vil føre til et skred av innvandrerungdom som vil delta i jihad, i og på vegne av, Den islamske stat.

«Radikal generasjon» er tittelen på rapporten. En stor del av ungdommen vender seg bort fra vår sosiale samfunnmodell og tiltrekkes av islamsk fundamentalisme. 65% av jihadistene er under 25 år.

Globalisering, 9/11, krigen i Irak, Israel-Palestinakonflikten har farget den yngre generasjonen og formet deres syn på verden, noterer Boutih. Men i tillegg ser han noe mer: Den nye anti-semittismen. Den er spesielt foruroligende, mener han. Muslimsk ungdom mener det er en dobbeltstandard mellom jødene som skal inkluderes og beskyttes mens muslimene skal stigmatiseres og marginaliseres. De gamle fordommene om at jøder er overalt og kontrollerer verdens finanser og medier er tilbake. Denne oppfattelsen, som ville vært utenkelig for tyve år siden, er nå svært utbredt hos unge mennesker.

Boutih beskriver en frustrert generasjon som mangler forankring i samfunnet. Våre vestlige samfunn er for «myke» for dem. Jihad er løsningen på alt.

«La société est vécue comme totalement verrouillée, ce qui génère une grande frustration», analyse Malek Boutih, qui parle de «jeunesse frustrée, prête à basculer». Il va plus loin: «Le corpus de valeurs et l’ordre social très peu contraignant de nos sociétés démocratiques occidentales ne fournissent pas un cadre suffisamment englobant et sécurisant pour s’y ancrer et s’y attacher (…). La notion de République est inintelligible, comme diluée dans le libéralisme et la modernité, et le sentiment d’appartenance à une communauté nationale est très affaibli. Or une partie de la jeunesse refuse ces valeurs trop “molles” et cherche à se distinguer.»
Le djihad, une «solution» globale.

11775

 

De snur ryggen til det franske samfunnet

Alle miljøer er infiltrert i radikaliseringen av unge studenter, og da spesielt unge kvinner. Dette indikerer at man kan forvente seg en massebevegelse. Mens de første bølgene av jihadister besto av mange sårbare individer som var lette for IS å rekruttere, så velges det nå mer stabile og mindre identifiserbare personer.

«L’ampleur du phénomène et sa pénétration dans tous les milieux, avec la radicalisation de jeunes étudiants, et de jeunes filles en particulier, indiquent qu’on pourrait basculer dans un phénomène de masse.» «Si les premières vagues de djihadistes comportaient essentiellement des individus fragilisés, plus faciles à recruter, désormais les recruteurs ciblent des proies au profil plus stable et moins détectable et on peut penser que ce phénomène va s’amplifier», ajoute-t-il.

I Storbritannia ser vi at, i tillegg til de unge jihadistene, så flytter hele storfamilier til Den islamske stat (eller Daesh for de som foretrekker den betegnelsen). Familier «fryktes» å ha reist, skriver avisene. men de er som vanlig helt i utakt med virkeligheten, for leserne frykter kun tre ting: At deres britiske statsborgerskap ikke blir inndratt, at sosiale stønader fremdeles blir betalt av britiske skattebetalere, og sist, men ikke minst: At de skal komme tilbake til Storbritannia.

2A256D6200000578-3146060-image-a-10_1435762137537

Denne familien, som var bosatt i Luton, vil ikke bli savnet.

Rod Liddle beskrev i The Spectator hva han, og folk flest tenkte:

Here’s the headline from the Daily Mail:

Family of 12 from Luton – including a baby and two grandparents who are suffering from diabetes and cancer – feared to have joined ISIS 

It undoubtedly says something about me that my first reaction upon reading the story was: yay – result! That’s saved us all quite a few bob, no? Carry on like this and we might clear the national debt.

I have no sympathy for, or empathy with, these people. Except a slight suspicion that by joining Islamic State, they are probably doing the right thing. By their own lights. Would that more might follow. These people have looked at Britain and thought – nah, don’t want that. So off they go to ally themselves with people more of their own frame of mind. Why is this not a good thing? Why should we try to stop it?

Disse historiene forekommer stadig oftere i britiske aviser. Store deler, eller hele familier som «forsvinner» til Syria. Tilbake står ektemenn (!) og øvrige familie tilsynelatende sjokkerte. Mens britene tenker: hvorfor skal vi forsøke å stanse dem? Vi vil ikke ha mennesker med denne type verdier her i Storbritannia. De hører helt klart hjemme i et fundamentalistisk land hvor de kan leve fornøyd under islamske lover og verdisett.

La dem nå endelig reise.

Le Figaro