Nytt

Et nytt parti skal konkurrere om stemmene i Belgia. Ingen skal være i tvil om hva det står for. Det kaller seg Islam.

Men et parti som har religion som kriterium sender sjokkbølger inn i det demokratiske systemet i Europa. Dette er ikke helt som kristeligdemokratene. Det er et uttrykk for en segregering, som nå også får politiske utslag. Hva skal «systemet» gjøre? Nekte dem å stille til valg? Nekte representasjon? Umulig. Men hvordan skal sekulære demokrater reagere på et parti som ikke ser noe skille mellom religion og politikk og representerer én religion?

De har allerede 2 representanter. En i Molenbeek og en i Anderlecht.

Nå sikter de sg inn mot regionene/byene Charleroi, Liege og spesielt Verviers.

I Verviers finnes det 111 ulike nasjonaliteter. For Islampartiet blir dette en ny åker å pløye, som de sier og stemmesankingen risikerer å bli fruktbar.

For sosialistpartiet, PS og Ecolo er dette dårlige nyheter. De risikerer å miste stemmer til Islampartiet, de har allerede mistet en fjerdedel av stemmene til MR som fronter en hårdere linje i spørsmålet om immigrasjon og laicitet

På nettet er det nå lansert en kampanje for å ”stoppe” dette partiet.

Man hentyder at høyreekstremister står bak! Ikke uventet. Men, i hvert fall har allerede 20 000 signert appellen. (6. november 2012)

http://www.rtbf.be/info/regions/detail_la-petition-contre-les-elus-d-islam-emane-de-militants-d-extreme-droite?id=7869137

 

Det som er interessant er at tema engasjerer. Uansett.

Og, det interessante er kommentarene folk har skrevet.  Tre typiske kommentarer:

Jaécques MARNETTE Pour moi, que cette pétition trouve son origine a droite, agauche, au centre ou encore aux extrêmes, celà n’a aucune importance, elle a le mérite d’exister. Je ne suis pas contre les musulmans loin de la et pourtant j’ai signé cette pétition parce qu’il est temps que nos lois, que nos libertés soient respectées. Il serait temps que nos politiques si empressés de récolter des voix de toutes les façons possibles se rendent compte qu’en définitive ils vont livrer nos petits-enfants a une loi barbare qui a pour non «La Charia». Je ne tolère pas qu’au nom d’une religion on veuille tout réglementer, car ces gens qui ont fui leur conditions de vie difficile n’ont rien de plus pressé que de vouloir instaurer cette barbarie chez nous. Nous sommes un état laïque et nous devons le rester.Je ne suis pas contre l’implantation d’une mosquée pour autant que les discours qui y seront tenus n’incitent pas à la haine du «chien d’infidèle»

 

Han sier:

For meg kan denne underskriftskampanjen gjerne komme fra høyre, venstre, sentrum eller fra ekstremister, det har ingen betydning. Den har eksistensrett.

Jeg er ikke imot muslimer, men har allikevel signert appellen fordi det er på høy tid at våre lover og vår frihet blir respektert. For dessverre er våre politikere mest opptatt av å sanke stemmer og de bryr seg ikke om hvor og hva konsekvensen kan bli: Nemlig at våre barnebarn kan bli nødt til å leve med Sharialover. Jeg tolerer ikke at i religionens navn skal man reglementere alt for det virker som om innflyttere som har flyktet fra et vanskelig liv ikke kan få innført fort nok dette barbariet hos oss. Vi er et sekulært samfunn (laique) og det skal vi fortsette med. Jeg er ikke imot moskeer hvis diskursen som holdes i disse ikke insiterer til hat mot ”de vantro hundene”.

 

Citoyen lambda Les extrémistes représentent tous les musulmans, ces soi-disant modérés parce qu’ils ne sont pas violents, (n’utilisent pas d’armes ou d’explosifs) apparemment, mais qui imposent et exigent leurs rites partout. C’est aussi le djihad. Le djihad commence lorsqu’on impose le voile, le niqab (à l’école ou ailleurs), le halal, les heures de piscines séparées, les mosquées qui poussent comme des champignons, les quartiers de non-droits aux autochtones, le refus de suivre certains cours de biologie ou de français,… Et puis les soi-disant modérés ne condamnent jamais les extrémistes…

 

Borger lambada skriver:

De ekstreme representerer alle muslimer, også de såkalte moderate. Selv om de tilsynelatende ikke er voldelige (bruker våpen og eksplosiver), vil de pålegge og forlange sine religiøse praksiser, overalt. Dette er også djihad. Djhad starter når man krever slør, niqab, (på skolen og andre steder), halalmat, separat svømmetid, moskeer overalt, områder som er ikke-soner for de etniske. Og de såkalte moderate, de fordømmer aldri de ekstreme…

 

mousso peu importe d’où vienne cette pétition, le plus important est de montrer notre disapprobation et notre indignation devant cet état de fait. NON à une représentation, si minime soit-elle , d’un parti islamiste dans des conseils communaux.

 

mousso:

Det betyr ikke noe hvor denne kampanjen kommer fra, hvem som har lansert den. Det som betyr noe er viktigheten av å vise vår misbilligelse og indignasjon. NEI til en et parti med muslimsk agenda i våre bystyrer.

 

Over hele Europa tenker folk de samme tankene. Man kan med rimelig stor sikkerhet anslå: hvis ikke de etablerte partiene tar inn over seg og reflekterer disse bekymringene, vil det dukke opp andre som gjør det. Hvordan vil systemet håndtere dem?

 

 

 

ripss

 

http://www.fdesouche.com/page/2