Innenriks

Det blir foretatt mange våpenbeslag. Våpnene er lette å få tak i. Våpnene er knyttet til kriminelle miljøer. De kriminelle miljøene har kontaktflater mot radikale islamistiske miljøer. Noen av punktene minner umiddelbart om Malmö, ikke minst når man legger til eksplosiver.

Er planen om 200 000 nye innbyggere frem mot 2030 hva politikerne støtter seg til for å gjøre byen tryggere?

**Tatt beslag i 94 illegale skytevåpen på tre år
**Knyttes til tunge kriminelle miljøer
**Politiet: Kjent med kontaktflater mot radikale islamister

—-

– Det er ingenting som tyder på at tilgangen og omfanget er stort, men det er heller ingenting som tyder på at det er vanskelig å få tak i våpen, sier politiinspektør Einar Aas i Oslo politidistrikt til VG.’

—-

Ifølge VGs opplysninger, kan flere personer i det kriminelle miljøet i Oslo knyttes til det radikale islamistmiljøet på Østlandet.

—-

I tillegg har politiet ved tre anledninger beslaglagt mindre mengder eksplosiver – deriblant en ferdig preparert sprengladning på 250 gram i en garasje.

Det aktuelle beslaget var utstyrt med fjernutløser og kunne – dersom den var koblet til – ha blitt detonert med en mobiltelefon.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/politiets-sikkerhetstjeneste-pst/oslo-flommer-over-av-ulovlige-vaapen/a/23370222/