Nytt

Svensk TV4 rapporterer at politiet arbeider med helt ny teorier om hva brannen i moskeen i Eskilstuna skyldes. Man tror den startet inne i moskeen, og at de fire-fem personene fra moskeen som løp derfra, har noe å gjøre med brannen.

Det sier politikilder til TV4.

http://www.tv4play.se/program/nyheterna?video_id=3039240&utm_medium=sharing&utm_source=permalink&utm_campaign=tv4play.se

Det har i løpet av kort tid vært tre moskebranner i Sverige. Det ble relativt tidlig klart at opplysning om brannstiftelse i Eskilstuna skyldtes et rykte som politiet ganske snart gikk bort fra. Likevel fortsatte medier å rapportere som om alle tre var anstiftet. De to andre var i Eslöv litt nord for Malmø og i Uppsala. I sistnevnte tilfelle var det skrevet «muslim-skit ha er i från».

Tre ulike årsaker kan foreligge: ulykke inne i moskeen, slektninger av Syria-jihadister som vil hevne seg på radikale moskeer, og muslimfiendtlige handlinger.

Men mediene slår det hele sammen som antimuslimsk. Det passer deres agenda. De suppleres av venstreorientere NGO’er som Expo, som ser antimuslimske motiv bak alle hendelser, og i liten grad tar innover seg interne motsetninger eller rene ulykker.

Slik er de med å polarisere opinionen. Muslimer får følelsen av å være offer, at samfunnet er mot dem.

Det er et risikabelt spill. Når et brannattentat presenteres som politisk, kan man mobilisere folk til protesttog om de riktige holdninger, om å stå sammen osv.

Men en solidaritet som ikke er ekte vil over tid ikke kunne stå imot, særlig ikke når de man vil forsvare selv står for mye vold. Da risikerer man i stedet polarisering og enda dypere fronter.

Mediene ser ikke ut til å bry seg om dette. De vil skape balanse. Muslimer får så mye negativ omtale, og trenger all den goodwill de kan få. Hvis det dessuten er innfødte svensker som står bak, kan man bruke det til å mistenkeliggjøre store deler av velgergrunnlaget til Sverigedemokratene og skremme resten.

En slik fremgangsmåte er temmelig gjennomskuelig. Likevel faller journalister og redaksjoner for den, gang på gang.

Botemidlet mot en polarisert offentlighet er en sannferdig presse. Hvis mediene gir etter for fristelsen til å være tendensiøse, vil folk lukke seg enda mer. Redaksjonene kan få oppfatningen av at det går deres vei. De kan tro at moskebranner kan bli en politisk vinnersak. Svenske medier har lenge rapportert at Eskilstuna-brannen ikke var påsatt. Men norske aviser har fulgt Expos linje.

Det finnes folk der ute som er villig til å benytte vold mot muslimer. Tendensiøs dekning vil vekke motvilje, og ikke skape den solidaritet som medier og politikere offisielt etterstreber. Solidaritet kan ikke skapes på en oppkonstruert skyld. Det finnes mer enn nok av motsetninger der ute til at pressen ikke behøver å skjære ting ut i papp. Da blir folk mistroiske. Mistro er det nok av.