Sakset/Fra hofta

Man burde egentlig avstå fra å harselere over Aftenpostens ungdomsside – kalt Si;D, for debattinnleggene der er ikke nødvendigvis noe dårligere enn andre steder i avisen. Men det er vanskelig å la være når man ser 18 år gamle Fatema Al-Musawi belære Christian Tybring-Gjedde om at «Norge ikke er et splittet land», hvilket hun gjør på en måte som rent faktisk er splittende i sin nedlatenhet:

Jeg har møtt mange mennesker med fordommer mot folk som meg, med sjal, som er muslim og har en annen bakgrunn enn dem. Etter en god samtale har jeg ikke bare brutt fordommene, men jeg har også fått gode venner. Så kjære Tybring-Gjedde, du trenger å møte flere mennesker.

Fatema har et nokså digert hull i demokratiforståelsen sin:

Jeg respekterer deg og dine meninger, men det må gjøres noe med dem.

Dette gjelder naturligvis ikke bare henne, det er en forståelse som er særdeles utbredt på hele venstresiden, som Oriana Fallaci passende kalte en kirke: på den ene siden har man presteskapet som forvalter den rette lære, på den andre siden synderen som må omvendes for ikke å havne i helvete.

Meningspluralisme er altså et problem som må løses. I Norge er jo ikke problemer noe man lever med; enten feier man dem under teppet, eller så skal de ryddes av veien snøggast. En holdning beslektet med denne siste ble lagt for dagen fra pavestolen da en viss Martin Luther opponerte mot paven. Litt over hundre år senere lå åtte millioner mennesker igjen på slagmarken, og man innså at det kanskje likevel var best med en viss meningspluralisme. Slik lå forholdene litt bedre til rette da demokratiet oppstod, en styreform artikkelforfatterinnen og mange andre har fått i fødselsgave uten å skjønne hva det er.

Fatema er oppmerksom på at mange har samme synderegister som Tybring-Gjedde:

Det er skummelt å se hvor mange som er enige med deg og støtter deg.

Det er sannsynligvis en veldig vanskelig øvelse i et så moralistisk landskap som norsk offentlighet, men la oss stille et enkelt spørsmål, helt uten å tildele skyld i den ene eller den annen retning: Er ikke Fatemas skumle observasjon et uomtvistelig bevis på den splittelsen hun selv benekter?

Og som avisen opplyser avslutningsvis har det materielle konsekvenser:

(Christian Tybring-Gjedde har takket nei til å møte Fatema Al-Musawi)

Noen lurer kanskje til og med på hvorfor.

 

http://www.aftenposten.no/meninger/sid/Nei_-Christian-Tybring-Gjedde_-Norge-er-ikke-et-splittet-land-7828904.html