Nytt

Avisen Vårt Land kan den 13. desember melde om at bydelen Kreuzberg i Berlin ikke lenger skal ha et julemarked, men en vinterfest, og med det blir julestjerner, Jesusbarn og engler borte. Bydelens borgermester, Monika Herrmann fra partiet De Grønne, sier at:

«Det nye navnet på julemarkedet skal føre til at kristne og muslimske kulturer kan leve bedre sammen.»

Det hele minner om hva som skjedde i de områdene muslimske herskere underla seg i middelalderen. Kristne ble forvist fra offentligheten. I Kreuzberg er det nærmere 40 prosent av befolkningen som har innvandrerbakgrunn, og det er årsaken til at byrådet ikke lenger vil tillate at en bestemt religion skal markere sine fester på offentlige plasser.

Det er noe underlig dette her, at man i fullt alvor mener at kristendom og islam kan leve bedre sammen ved at man undertrykker den ene. Lever man da sammen, eller tar man bare langsomt livet av den man utestenger?

Hva er det med julens budskap som offentligheten ikke tåler?