Sakset/Fra hofta

Ofte reagerer lokalmyndighetene eller regjeringene først når det er altfor sent – når det forlengst er blitt umulig å nå ut til de radikale, når hele bydeler, som for eksempel i London, domineres av ekstremister som bare anerkjenner islamske lover. Eller når det er blitt sprengt en bombe et eller annet sted, eller uskyldige er blitt myrdet på åpen gate. Hvis man lar salafistiske predikanter holde sine antidemokratiske og antimenneskelige hatprekener offentlig, så skal man heller ikke bli forbauset over at disse budskapene før eller senere resulterer i vold. Tennsatsen plantes i hjernen og hjertet på unge muslimer lenge før et tog, et julemarked eller en synagoge blir sprengt i luften.