Nytt

Fra Angela Merkels tale:

Mine damer og herrer, dette er en veldig tung dag. En grusom og til syvende og sist ubegripelig ugjerning har tatt livet av tolv mennesker. Jeg er rystet og svært lei meg for det som er hendt i Berlin.

I denne stund tenker jeg først og fremst på de drepte og skadede, på deres familie og venner. De skal vite at et helt land står sammen med dem i dyp sorg. Vi håper alle det beste for dem, og mange ber for dem. Måtte de finne trøst og styrke til å leve videre etter dette forferdelige slaget.

Jeg tenker på redningsmannskapene, politiet, brannvesenet, legene og sykepleierne, og takker dem av hele mitt hjerte for deres store innsats.

Vi må på det nåværende tidspunkt gå ut fra at det er et terrorangrep. Denne ugjerningen vil bli oppklart og de skyldige straffet så hardt som våre lover tillater. Det er vanskelig for oss å akseptere at det var et terrorangrep. Millioner, jeg også, stiller spørsmålet: Hvordan vi kan leve med angrep på et julemarked?

Dette ville være svært vanskelig å bære hvis det skulle bli bekreftet at et menneske som har bedt Tyskland om beskyttelse og asyl, har begått denne ugjerningen.

Noe slikt ville være særdeles ubehagelig for de mange, mange tyskerne som daglig er engasjert med flyktninghjelp, og for de mange menneskene som faktisk trenger vår beskyttelse og som anstrenger seg for å integreres i vårt land.

Vi vil ikke oppgi hyggelige stunder sammen. Vi vil ikke leve med at frykten for det onde lammer oss. Vi skal ikke oppgi julemarkedene.

Selv om det faller vanskelig i denne tunge stunden, skal vi finne kraften til å leve slik vi vil leve i Tyskland: frie, sammen med hverandre, og åpne. Takk.