PST har som kjent sagt at det er sannsynlig at Norge vil bli utsatt for et islamsk terrorangrep. De tar helt feil. For hva vet vel PST om terrorisme og landets sikkerhet? Nei, her må vi til de virkelige spesialistene skal det bli noen dreis på det.

Pål Velo, forskningsassistent ved Institutt for Mat og Naturressursøkonomi (IFRO) er en av de som heldigvis vet bedre.

Sannsynligheten for å bli drept av islamistisk terror i Norge er lik null, sier han.

Så da så. Ingen grunn til bekymring, Instituttet for Mat og Naturressursøkonomi har peiling på sånt. Ihvertfall mer enn PST!

Velo-7jXd6tssBh

La oss gjette på politisk ståsted…

«Terrorisme» er et vanskelig begrep, fordi det ikke eksisterer en fullverdig definisjon. Hva terrorisme er avhenger av øynene som ser, og hvem som sitter på definisjonsmakten.

Ja, la oss tenke oss at du sitter på definisjonsmakten for et øyeblikk, Velo. En bombe sprenges på T-banen i Oslo av IS-sympatisører. Er dette terrorisme? Eller er det en støttekampanje for Det islamske kalifatet? En bombe sprenges utenfor tinghuset i Malmø. Terrorisme eller ablegøyer av aktivister som kjeder seg?

Til Aftenposten den 9. september i år forteller terrorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Petter Nesser, at «det er en sterk sammenheng mellom vestlige intervensjoner i muslimske land og terrorangrep i vestlige land».

Altså, det de gjør mot oss er «terrorisme», mens det vi gjør mot dem, er «intervensjoner».

Det var vel en sterkt forenklet konklusjon du trakk der, Velo? Kan du ikke bare si rett ut at du synes Norge og vesten må trekke seg ut av muslimske land slik at kalifatet kan få vokse seg stort og sterkt i fred. Da må jo alle bli fornøyde, ikke sant?

Ifølge databasen til forskningssenteret RAND, så er det fra 1968 til 2007 blitt drept 1233 mennesker i Vest-Europa som følge av terrorisme. Det tilsvarer seks prosent av den estimerte årlige død fra radongass, som siver inn i våre hus, og som ingen retter den minste oppmerksomhet mot.

!!! I valget mellom terrorbombing og en snikende radongassdød, velger jeg radongass. Eller kanskje kylling? Så er siste måltidet også unnagjort. Greit med alt som kan krysses av på lista nå før jul. Det skal jo både bakes, pyntes og handles og…

Ah, men vent litt. Jeg trenger jo ikke velge! For det er ingen risiko for terrorisme i Norge. Ojsann, jeg bor i Storbritannia. Huffameg, her er det ikke terrorfritt, og ikke nok med det, men vi har samme kyllingproblemet her også. Man slipper rett og slett ikke unna.

Det er derfor viktig å presisere: En estimert sannsynlighet for å bli drept av islamistisk terror i Norge må være lik null, fordi det aldri har skjedd før, og derfor finnes det ikke noen historiske data å analysere

Stønn. Dette må være da være en fleip? Statistisk sett har jeg aldri dødd før heller, men sannsynligheten er fremdeles 100%. (Eller heter det 1 på statistikkspråket?)  

En av verdens ledende terrorismeforskere, Brian Jenkins, har uttalt at vi «burde angripe terroren, ikke kun terroristen».

Det betyr at samfunnsinstitusjoner som besitter autoritet på området burde på det sterkeste unngå å blåse opp trusselbildet til noe større enn det er, slik PST har gjort denne uken.

«Angripe terroren». Javel, og den befinner seg hvor? Å nei, stammer ikke den fra muslimske land? Der hvor vi ikke må «intervenere».

Grunnen til at denne kronikken er skrevet, er fordi PSTs sannsynlighetsregning ikke burde stå uimotsagt. Med referanse til den terror vi også påfører dem, er kanskje det beste våpen mot terror selv å slutte å delta i den.

Jeg vet ikke jeg, men det hadde kanskje vært likegreit om PSTs sannsynlighetsregning sto uimotsagt allikevel. Jeg ser hvem som sitter på definisjonsmakten helt på slutten der også.

Personlig har jeg helt sluttet å delta i terror. Jeg, øh og Lars.

Aftenposten

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.