Nytt

Profetens Ummahs tidligere talsmann Omar Cheblal fra Algerie – tidligere straffet våpenleverandør til algeriske islamister og en av dem som i sin tid hyllet Osama bin Laden utenfor USAs ambassade – vil gå rettens vei for å få komme tilbake til Norge etter å ha blitt utvist fra landet i egenskap av fare for rikets sikkerhet.

Det vil si, han ble i sin tid besluttet utvist, men ikke i praksis utvist, da det ble funnet at han i så fall kunne risikere tortur i hjemlandet. Denne formen for tålt opphold valgte han imidlertid selv å avslutte:

På et tidspunkt har Cheblal likevel forlatt Norge. Sommeren 2013 ble nemlig 48-åringen arrestert av greske myndigheter. Det er ikke offentlig kjent hvorfor. Nå går Cheblal til sak for å få komme tilbake.

Hvor store rettssikkerhetsgarantier er det egentlig på sin plass å gi en utvist person som på et bestemt tidspunkt har dratt sin vei? Og skjer det ikke noe med befolkningens rettssikkerhet når en farlig person som dertil er utlending og har forlatt riket, blir gjenstand for enda mer offentlig ressursbruk, og sågar får en ny sjanse til å gjenvinne det tålte oppholdet han selv avbrøt?

Noe er galt når den utvistes rettssikkerhet går på bekostning av alle andres.

 

NRK: Tidligere Profetens Ummah-talsmann utvist fra Norge: Krever å få komme tilbake