Tavle

Representanter for 14 organisasjoner har skrevet brev til Erna Solberg og bedt om at regjeringen setter av tid, penger og ressurser til å gjøre noe med netthets. Men organisasjonene gjør ikke noe forsøk på å problematisere forholdet mellom tiltak og ytringsfrihet. Dagbladet.

De later i stedet som om det å gjøre noe med netthets vil styrke ytringsfrihet. Men enhver kan se at det avhenger av hva man gjør: forebygging trenger ikke være repressivt, men hvis det ikke hjelper, hva da? Det ligger mellom linjene at netthetserne da skal straffes. Men det som for den ene er netthets er for den andre legitime meninger.

Dessverre har mange i alliansen som har underskrevet brevet definert netthets og netthat slik at det rammer legitime meninger. Det vrimler av usaklige angrep og rene skjellsord, men de finnes ikke bare på den ene siden.

Hvis underskriverne viste større evne til nyanser ville de kanskje få større gjennomslag. Etiske regler trengs, men de får bare tyngde hvis de som går inn for dem selv viser at de besitter sunn dømmekraft.

 

Vi etterlyser en handlingsplan som tar ytringsfriheten på alvor, og gjør at den blir reell for alle i samfunnet vårt.

 

Nok en handlingsplan. Man later som om svarene finnes, men at det mangler politisk vilje. Er det så enkelt?