Nytt

Pater Kjell Arild Pollestad utgir dagboknotater som egen bok, og Vårt Land har fått et utdrag. Der tar Pollestad et oppgjør med den norske kirke og synes den er blitt politisk korrekt slik at det metafysiske er blitt borte.

Bare konsensus på jord står igjen.

– Den nye religionen er langt mer intolerant og moralistisk enn Den norske kirke noensinne var. Det er en slags samstemmighet i dag som nesten er uhyggelig, sier Kjell Arild Pollestad til Vårt Land.

..

Den sosialdemokratiske ideologien har antatt religiøse former, mener Pollestad. Den sekulære statsreligionen har dogmer (trosartikler), høymesser, presteskap og profesjonell sjelesorg.

Men uten metafysikk og mysterier, blir dogmene en eneste stor hyllest til et stort, selvgodt «vi», mener han.

Han mener dessuten at dogmene voktes fanatisk og lovfestes. Mens friheten hylles, leder annerledeshet og feiltrinn til bannlysning.

Statsreligionen griper inn i samvittighetsfriheten, religionsfriheten og rettsfriheten for annerledestroende, skal vi tro Pollestad.

Slike tanker faller i dårlig jord hos de som føler seg rammet. Det gjør Aud V. Tønnessen, professor ved Universitetet i Oslos teologiske fakultet. Hun mener Pollestad er anti-sosialdemokrat og farer med kulturpessimisme og ikke har noe å tilføre.

Slik referer vi på synsende negativt vis Tønnessens kommentar. Det er akkurat slik hun fortegner Pollestad.

Å kalle noen anti-sosialdemokrat er en måte å antyde at vedkommende ikke er demokrati. Det er kategorien på veien til utstøting.

– Jeg skjønner heller ikke helt hva Pollestad og de andre som farer med sånt sosialdemokrati-prat mener. Det har liksom blitt et skjellsord for alt de ikke liker, uten at det presiseres nærmere. Jeg er enig i at man skal være på vakt mot at prestens faglige myndighet svekkes, men jeg går regelmessig til gudstjeneste og opplever dyktige prester som ikke bare snur kappen etter vinden, sier Tønnessen.

Ja, man skal være på vakt mot slike som argumenterer som Tønnessen. Hvis Pollestad ikke forstår hva Pollestad mener kan hun vel heller ikke vurdere om han er anti-sosialdemokrat. Svaret er vel heller slikt man sier når man ikke vil forstå eller vil signalisere at utsagn og person er out of bounds.

Journalist Andreas W.H. Lindvåg viser tydelig hva han mener:

Trenger vi ikke en sekulær «statsreligion» i et mangfoldig samfunn? Noe som binder oss sammen?

Statsreligion! Der viste han at Pollestad har et poeng.

http://www.vl.no/samfunn/vi-har-fått-ny-statsreligion-1.301084