Tavle

Venstres Trine Skei Grande har besøkt Haugerud ungdomsskole i Groruddalen. Akers Avis Groruddalen siterer Skei Grande:

– Det er mye negativt som sies og skrives om Groruddalen. Da er det fint å komme hit og se det motsatte.

– Men Groruddalen er den mest populære dalen vi har i Norge.

– Noen ganger får jeg henvendelser fra mennesker som ser på innvandring som et problem. Da ber jeg om fakta, og får sjelden svar.

Det er bare å minne om siste sikkerhetsinnstruks i Det nye Norge: Politiet bør av sikkerhetsgrunner redusere bruk av uniform til et minimum.

 

http://groruddalen.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=13676