Kort

I sitt alternative budsjettforslag for 2015 satser Venstre tungt på miljøavgifter. Så tungt at de foreslår å heve dem med hele åtte milliarder kroner. De ønsker blant annet å fjerne alle foreslåtte avgiftskutt på transportmidler i regjeringens budsjettforslag, og heller øke avgifter på bensin, autodiesel, Co2 og campingvogner, samt å innføre en 1-kronersavgift på plastposer og en ekstra miljøavgift på flyturer.

Vil verden reddes av å gjøre livet surere for norske bileiere og flyreisende? La de statistiske dataene over globale utslipp sette det hele i perspektiv.