Regjeringen mener at Norge vil kunne betale for import av korn, selv i en krisetid med forhøyede priser.

Landbruksdepartementet mener det ikke er behov for å opprette et beredskapslager for korn, fordi de anslår at det er usannsynlig at tilgangen forsvinner.

«Forsyningsberedskapen innenfor matvaresektoren er basert på at både nasjonal produksjon og import langt på vei kan bli opprettholdt også i kriser. En fullstendig avsperring av forsyningslinjene over noe tid blir ikke sett på som realistisk», står det i budsjettforslaget fra Landbruksdepartementet, skriver Nationen.

Departementet trekker fram at Norge er selvforsynt med sjømat, og at denne næringen sammen med landbruket er tilstrekkelig.

Ifølge en rapport fra Direktoratet for sikkerhet og beredskap som departementet viser til, står det at det største problemet ved sviktende avlinger internasjonalt ikke er bortfall av import, men høyere priser.

Senterpartiets Geir Pollestad reagerer og viser til at Stortinget har bedt om å få en sak om etablering av et beredskapslager i løpet av 2019.

– Derfor har jeg hele tiden tenkt at statsråden ville komme med en sak om hvordan dette skulle gjennomføres. KrF har jo kjempet side om side med oss om dette i Stortinget. Det som nå står i budsjettforslaget, er at anmodningsvedtaket er innfridd. De viser til at de tror handelen kommer til å gå bra, selv i en krisesituasjon, sier Pollestad til Nationen.

Et beredskapslager vil også koste 50 millioner kroner årlig å holde i drift, 200 millioner kroner til innkjøp av korn i tre måneder og 230 millioner kroner for ny silokapasitet, skriver avisen.

«Departementet mener at det vil være mer målrettet og kostnadseffektivt å bruke ressurser på å redusere risiko og sikre kontinuerlig norsk matkornproduksjon, der de årlige jordbruksoppgjørene vil være den viktigste arenaen for å drøfte tiltak på dette området», står det i budsjettforslaget.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂