Ungarns statsminister Viktor Orbán truer med å legge ned veto mot EUs budsjettforslag dersom det bevilges mer penger til innvandring.

– Ikke ett øre mer skal gis til migranter, sier han ifølge Politico.

EU-kommisjonens langtidsbudsjett inneholder blant annet forslag om mer penger til migrasjon.

Budsjettet er avhengig av støtte fra samtlige medlemsstater.

– Det kommer til å bli tautrekking og langtrukne forhandlinger, sier Orbán i et radiointervju. Men ungarerne behøver ikke å være urolige. Så lenge vi ikke godkjenner det, blir det intet budsjett.

– Vi vil ikke gi ett øre mer til migranter.

Ifølge Orbán er det ikke rimelig at det tas penger fra for eksempel regional utvikling og forskning, og gis til land som slipper inn migranter. Det får de landene eventuelt ta fra sine egne budsjetter, sier den ungarske statsministeren.

Budsjettforslaget fokuserer kraftig på migrasjon, noe som er populært blant flere av de sydlige medlemsstatene med kraftig innvandring.