Sakset/Fra hofta

I sommer var den norske offentligheten, legitimt nok, i harnisk over det russiske forbudet mot å presentere homoseksualitet i positivt lys til mindreårige. Samtidig raste den over eksistensen av et nettsted som opplyste mindreårige om den kristne posisjonen i spørsmålet her hjemme.

Nettstedet guttogjente.no, som har 16 kristne organisasjoner i ryggen, presenterer seg selv som en veiledningsside om kropp, sex, forhold og identitet basert på bibelens verdier. Grunnet deres restriktive råd om å unngå sex før ekteskap, homoseksuelle relasjoner, og attpåtil onani, skapte de i sommer oppstandelse.

Fagrådet til nettsiden, som kvalitetssikrer svarene som gis på innsendte spørsmål, består av fem stykker, deriblant to som arbeider som helsepersonell i Tromsø. Nå vil fylkeslegen i Troms, Svein Steinert, ifølge Dagen ta en «grundig gjennomgang» av de to.

– Opplysninger som kommer frem på denne siden, kan være egnet til å gi store belastninger og kanskje negative helsekonsekvenser for ungdom. Opplysningene er ikke i tråd med de opplysningene som norske helsemyndigheter ønsker å formidle om seksualitet og forholdet til egen kropp, sier Steinert.

Det prinsipielle spørsmålet som Steinert her reiser, bevisst eller ikke, er hvorvidt det skal være helsemyndighetenes ansvar å ta stilling til moralske og teologiske spørsmål som angår sex, og videre straffe de av deres ansatte som på fritiden inntar et (etter norsk målestokk) eksentrisk standpunkt i slike anliggender.

Nettstedet hevder tross alt at de først og fremst baserer sine svar på lesning av bibelen, ikke på helsefaglige vurderinger. I juni konkluderte også Helsedirektoratet med at helsepersonelloven ikke er blitt brutt i saken, noe som tilsynelatende har gått fylkeslegen hus forbi.

Da fylkeslege Svein Steinert blir opplyst om dette, svarer han:

– Dette er viktig informasjon som har betydning for hvordan vi behandler saken.

Han var ikke kjent med Helsedirektoratets vurdering.

– Vi vil også ta denne med i vår vurdering av saken, sier han.

 

Dagen