Nytt

Samtidig som Lars Vilks holdt foredrag om Dan Parks bilder i Oslo, ble det holdt vernissage på hans bilder på Christiansborg. Dan Park ble i den forbindelse intervjuet av Martin Krasnik i Deadline.

Park kommer ganske godt fra det. Han er ikke så eksentrisk som noen av bildene av ham kan tyde på. Han har virket nærmest ikke-verbal. Det er han ikke. Han har svar og det er en viss logikk i dem.

I forhold til det bildet som man forsøker å skape av ham, kommer han vesentlig bedre ut.

Ellers kan man reflektere over forskjellene på de nordiske land. Det er ikke nødvendig å si hvilket av dem Norge ligner på.

Hvis en håbefuld student vil lave en opgave om forskellen på Danmark og Sverige, findes den i dette mikrokosmos. Vel om kring 500 avisartikel om sagen de sidste to måneder og mindst 20 TV indslag. I Sverige stort set intet.

 

http://www.dr.dk/tv/se/deadline/#!/18:41