Nytt

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) fikk mye kritikk da den iranske doktorgradsstudenten, Hamideh Kaffash (30), tidligere i år ikke fikk innvilget opphold og derfor måtte avbryte studiene ved NTNU. Protestene kom ikke bare fra medstudenter, men også fra universitetets ledelse.

Det er FNs sanksjoner mot Iran som forbyr overføring av sensitiv teknologi til landet som er bakgrunnen for PSTs anbefalinger. Kaffash er langt fra den eneste som er utvist

En rekke iranere har blitt nektet opphold i Norge på grunnlag av utlendingsforskriftens paragraf 6-35, første ledd. Den omhandler blant annet forbud mot overføring av sensitiv teknologi til Iran.

Kaffash ble sendt ut av Norge 15. september og er nå i hjemlandet. Hun vil prøve saken sin for norske domstoler, og er ikke fremmed for at saken kan ende i Strasbourg

Kaffash er hos familien i Teheran i påvente av et svar fra Utlendingsnemda. Hun er klar for å ta opp kampen i rettsvesenet og svært misfornøyd med saksbehandlingstiden.

Kaffash har ikke støtte bare blant norske universitetsrektorer og medstudenter. Hun får også hjelp fra iranske politikere helt på regjeringsnivå.

Mohammad-Javad Larijani har også nylig engasjert seg i saken. Han beskrives som et svært viktig medlem i den iranske regjeringen og er generalsekretær i High council for human rights.

Larijani har i Guds navn skrevet et åpent brev til Norsk senter for menneskerettigheter, der han blant annet bekymrer seg for Norges gode navn og rykte.

Absolutely; the adoption of such measures against Iranian students; undermines the Norway reputation as the State with the human rights concerns

Med Mohammad Javad Larijani på laget, er det trolig PST og ikke Kaffash som har styrket sin sak.

 

Iranske politikertopper hamrer løs mot Norge