Nytt

Ole Mathismoen, journalist i Aftenposten, skriver om et møte António Gutteres, FNs høykommissær for flyktninger, hadde med noen journalister. Flyktningestrømmene har aldri vært så store som nå. Flyktningekommisæren prater ikke om å ordne opp i konfliktene. Han foretrekker heller en verden hvor alle som flykter blir tatt i mot på fremmede steder. Slik vil verden bli multikulturell. Alle vil bli beriket. Motstand mot utviklingen er tydeligvis bakstreversk.

I tillegg til konfliktene kommer hundretusener som tvinges til å forlate sine hjem på grunn av tørke, vannmangel, ulike klimaendringer, matmangel. De faller utenfor dagens krav til å bli registrert som legale flyktning i henhold til flyktningekonvensjonen. Men de er like fullt på flukt.

Drøyt 130.000 mennesker har hittil i år krysset Middelhavet for å nå Europa – mer enn dobbelt så mange som i fjor. Minst 2800 har druknet på veien. Smuglermarkedet er stort.

- Det eneste som er helt sikkert er at strømmen av mennesker vil fortsette, sier António Gutteres.

- Og så lenge det ikke er mulig å reise friere, vil smuglere ha et marked. Folk som vil reise, reiser uansett.

Stoltheten ligger i å avvikle sitt eget land. Med toleranse går alt bra.

Det er til å undres over at høykommisæren for flyktninger ikke kan prate om det alle med øyne kan se: En del av konfliktene vil bli med på lasset til landene det flyktes til. Spenninger mellom folkegrupper forsvinner ikke fordi at de forflytter seg til Europa.

Gutteres er stolt av sitt hjemland Portugal. 14 prosent innvandrerandel, stor årlig tilstrømning, men likevel var ikke innvandring et tema ved valget.

– Men det er stor forskjell på hvordan land takler den nye virkeligheten. Alle samfunn over hele verden vil etter hvert bli multikulturelle, multireligiøse, multietniske. I noen land tar det lengre tid før folk ser dette enn i andre land. Toleranse er den viktigste verdien i et demokrati. Folk må slutte å frykte, de må forstå at ulikheter beriker oss, sier Gutteres.

Det han egentlig sier er at høye gjerder mot en ny virkelighet ikke er en levedyktig strategi fremover.

Verden er globalisert. De fleste land priser en globalisert økonomi og globalisert handel. Men flere av de rikeste landene kjemper mot globalisert menneskeflyt.

Høykommisæren for flyktninger må stille seg undrende til at for eksempel kurderne ønsker en egen stat. Slike monokulturelle ønsker må fortone seg som en styggedom i FN-systemet.

 

http://www.aftenposten.no/meninger/kommentarer/Pinlig—for-en-gangs-skyld-7752117.html