Nytt

En 17-åring ble korsfestet og drept av ISIS anklaget for å ha tatt bilder av hovedkontoret deres i Raqqa. Dette er ISIS’ hevn for «forræderi». Ifølge koranens femte bok, vers 33 skal korsfestelse benyttes som straff.

The Islamic State’s use of crucifixion as a punishment stems from its fundamentalist interpretation of Verse 33 of the fifth book of the Koran. 

The verse reads: ‘Indeed, the penalty for those who wage war against Allah and His Messenger and strive upon earth [to cause] corruption is none but that they be killed or crucified or that their hands and feet be cut off from opposite sides or that they be exiled from the land.’

 isis-crucify-teen.jpg

Til skrekk og advarsel – posteren anklager ham for å ha solgt bilder av ISIS militærbaser mot betaling og for frafall fra islam.

Raqqa sentrum er stadig åsted for mange grusomme «utstillinger» av avkappede hoder og korsfestelser.

Daily Mail