Sakset/Fra hofta

VG omtaler en undersøkelse Lektorlaget har gjort blant sine medlemmer, som viser at 57 prosent av de spurte føler seg presset, nesten alltid av rektor, til å gi elever høyere karakterer enn de fortjener.

Lektorlagets leder Gro Elisabeth Paulsen peker på skolenes behov for å gjøre seg lekre som en faktor:

Hun mener at fritt skolevalg og større konkurranse mellom de videregående skolene om søkerne har en bakside som er underkommunisert.

Lektor og forfatter Simon Malkenes viser til en absurd erfaring:

Malkenes beskriver i sin bok «Bak fasaden i Osloskolen» en episode fra den videregående skole: Han ble kalt inn til inspektøren fordi han hadde et «dårlig tall», et tall under skolens målsetting.

– Da blir jeg gjort til et problem for skolen som resultatenhet, fordi jeg hadde et tall som var under snittet, sier han til Dagsavisen.

Det er naturligvis for galt alt sammen, men spørsmålet som melder seg er hva i all verden som kunne ha spart skolen for herjingene etter New Public Management. Når forfalskede resultater premieres, oppnår en forfalskede resultater.

I likhet med andre offentlige tjenestepersoner forventes læreren å levere de papirene som behager det høye byråkratiet. Hvordan det går med oppdragelsen av skolebarna, er i så måte fullstendig underordnet. Det er ikke svært forskjellig fra f.eks. bestillingsforskning: Levér rapporten oppdragsgiver vil ha, og tøy gjerne sannheten for å oppnå det.

Det er neppe noen sektor som er spart for dette uvesenet. Helsesektoren er det ikke, justissektoren er det ikke, ei heller altså utdanningssektoren. Det ligger et korrupt slimlag over sykehus, skoler og politistasjoner.

Enhver konfirmant for hundre år siden kunne ha satt fingeren på råttenskapen med karaktersminking i skolen ved å vise til det åttende bud: Du skal ikke tale usant om din neste.

En viss historisk ironi er det i at den norske skolen i sin spede begynnelse hadde katekisme som sin fremste oppgave. I dag representerer den katekismens motsats med sitt dårlige eksempel.

 

Seks av ti lektorer: Presset til å sette uforsvarlige karakterer