Tavle

Når en studerer Daniel Berehulaks fotojournalistikk fra Liberia, ville det nesten virke rart om sykdommen ikke skulle spre seg enda mer enn rapportert i Vest-Afrika. Bildene viser en potensiell eksponering som sett med vestlige øyne virker som den rene galimatias.

Man tar seg i å lure på om afrikanere har bedre naturlig forsvar mot sykdommen, noe mer eller mindre tilsvarende det at genet som disponerer for middelhavsanemi, samtidig beskytter mot malaria. Mange smitteutsatte vestafrikanere pådrar seg ikke sykdommen, mens vestlig helsepersonell lett smittes til tross for – riktignok ikke perfekte – beskyttelsestiltak.

Her finnes neppe mange kliniske data å støtte seg til, men det er vanskelig ikke å gjøre seg tanker lell.