En spansk hjelpepleier er smittet av ebola. Hun ble smittet mens hun pleide en spansk prest som var døende av ebola. Han døde 26. september. Søndag ble det konstatert at hjelpepleieren var smittet. Hun arbeidet på et av Spanias beste sykehus for smittefarlige sykdommer. Tilfellet reiser flere urovekkende spørsmål. Når vestlig helsepersonell har blitt smittet […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.