Nytt

En spansk hjelpepleier er smittet av ebola. Hun ble smittet mens hun pleide en spansk prest som var døende av ebola. Han døde 26. september. Søndag ble det konstatert at hjelpepleieren var smittet.

Hun arbeidet på et av Spanias beste sykehus for smittefarlige sykdommer. Tilfellet reiser flere urovekkende spørsmål.

Når vestlig helsepersonell har blitt smittet av ebola har det vært på jobb i Vest-Afrika. Nå har overføringen skjedd i Europa og det på et sykehus med høy standard hvor man var spesialisert på behandling av smittsomme sykdommer. Enkelt sagt: ebola er så smittsomt at det kan overføres hvorsomhelst, nårsomhelst. Smittevern er ingen garanti.

Hvilke følger vil det få for helsepersonells vilje til å risikerer sitt liv? Tidligere i dag kom en prognose som sa at Storbritannia og Frankrike hadde 50 % og 75 % risiko for å få ebola innen utgangen av oktober, hvis ikke flytrafikken med Vest-Afrika ble strengt begrenset.

FN og hjelpeorganisasjoner etterlyser flere helsearbeidere som vil dra til Vest-Afrika. Hvor lenge vil offervilligheten vare hvis man ikke kan garanteres overføring til hjemlandet? En nederlandsk sykepleier ble intervjuet av BBC. Hun sa at hvis hun ble smittet ville hun trolig dø i Vest-Afrika. Når mennesker dør er de ekstra smittefarlige. Hun regnet med å bli plassert i en hvit sekk og kastet i en massegrav. Hun regnet med at det var 10 % risiko for at hun ikke ville komme fra det med livet.

Alle har sett hvordan helsepersonell går rundt; som i månelandingutstyr. Hvis heller ikke dette hjelper. Hvor smittsomt og farlig er da ebola?

Dette spørsmål stilte Dagsrevyen til helsedirektør Bjørn Guldvog i kveld, men Guldvog smøg seg utenom. Han sa det var en minimal risiko. Men han svarte ikke på det ubehagelige spørsmålet: Hvordan kan helsepersonell som tar alle forholdsregler likevel bli smittet?

I enda høyere grad gjelder det et spansk sykehus, hvor man har kontroll på alle faktorer.

Det var to prester som var blitt smittet i Vest-Afrika og ble transportert hjem til Spania. Den siste døde 26. september. Nå er en av pleierne også syk.