Feature

Geert Wilders taler i parlamentet. Han sier at de godtroende som Obama som Cameron begår en seriøs politisk feil ved å hevde at Den islamske stat ikke har noe med islam å gjøre.  Wilders vil at Nederland skal delta i flyangrep mot ISIS og vil også at dette utvides til å innbefatte Syria.