Nytt

Som første EU-land anerkjente Sverige fredag Palestina som selvstendig stat.

Anerkjennelsen er et varsel om i hvilken retning den nye regjeringen bestående av sosialdemokrater og miljøpartister ønsker å gå. På vestlig side er det almenn enighet om ikke å komme med noen anerkjennelse før det foreligger en avtale mellom partene.

I en af sine første taler som Sveriges nye statsminister, annoncerede Stefan Löfven fredag, at hans regering anerkender Palæstina som en selvstændig stat.
Det er første gang, et EU-medlemsland har gjort dette.
Nogle nuværende EU-lande har anerkendt staten Palæstina, men det var før, de blev medlemmer af unionen. EU har som helhed ikke gjort det, selvom FN har.

Lófven forsøker å fremstille anerkjennelsen som logisk og nødvendig. I virkeligheten er det et radikalt skritt, og som sådan frir det til palestinerne og den muslimske verden.

https://www.dr.dk/Nyheder/Udland/2014/10/03/172816.htm